CHCEŠ POZNAT PRAVDU O ŽIVOTĚ?

Hledej pravdu

o JEŽÍŠI

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

 To bylo na počátku u Boha.

 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

 V něm byl život a život byl světlo lidí.

 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan (Křtitel).

 Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle (o JEŽÍŠI), aby všichni uvěřili skrze něho.

 Jan (Křtitel) sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.

 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.

 Na světě byl (JEŽÍŠ), svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

 Těm pak, kteří ho (JEŽÍŠE) přijali a věří v jeho jméno (JEŽÍŠ),

dal moc stát se Božími dětmi.

 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců,

nýbrž se narodili z Boha.

 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

BIBLE: Janovo evangelium, 1. kapitola    

 

* * * * *

Stránky pro Vás připravuje:

  Společenství pro Ježíše Kroměříž

Čtěte BRÁNU - Zpravodaj Společenství pro Ježíše

* * * * *

pište nám na: brana@email.cz