Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu!  Iz 62,10

Sám Bůh nebes

způsobí, že se nám

to podaří. My jsme

jeho služebníci.

Dali jsme se

do stavby.   Neh 2,20