Pergamen BRÁNA je měsíčník, který od dubna 1999 vydává Společenství pro Ježíše.

Cílem tohoto zpravodaje je

1)     povzbuzovat v rozhodnutí vytvářet „Brány“, tj. malá křesťanská společenství, jako základní buňky církve

2)     informovat o cestě (Božím plánu) Společenství pro Ježíše

3)     informovat o aktivitách Společenství pro Ježíše

4)     povzbuzovat ke každodennímu čtení a rozjímání Božího slova (Bible)

5)     zprostředkovávat svědectví o působení Ježíše v našich životech

6)     nabízet účast na aktivitách Společenství prohlubující život z víry

 

Rozsah Brány je 4 strany formátu A5.

Upozorňujeme, že obsah webových stránek Brány není v porovnání s papírovým originálem kompletní, chybí zejména obrazová dokumentace (fotografie).