Základní pravdy víry

Šojdr Ludvík

Znalost základních pravd křesťanské víry je výchozím předpokladem pro otevření se zkušenosti s Boží Láskou a tedy osobnímu vztahu s Bohem. Nestačí však jen tyto principy poznat a souhlasit s nimi, ale ve spolupráci s Boží milostí je i přijmout do života.
Znalost základních pravd křesťanské víry je výchozím předpokladem pro otevření se zkušenosti s Boží Láskou a tedy osobnímu vztahu s Bohem. Nestačí však jen tyto principy poznat a souhlasit s nimi, ale ve spolupráci s Boží milostí je i přijmout do života. Minutěnky o základních pravdách víry jsou určeny jak hledajícím nevěřícím, tak i křesťanům, kteří byli pokřtěni jako děti a neměli příležitost v dospělosti dovršit svůj křest osobním obrácením.  Realita je totiž taková že je stále mnoho pokřtěných, kteří nemají s Boží Láskou silnou osobní zkušenost, dosud nezažili tuto proměnu srdce a neví co si lze pod pojmem osobní vztah s Bohem představit.    K základním pravdám víry řadíme pravdy o:- Boží Lásce- Hříchu- Spáse- Víře a obrácení- Duchu svatém- Společenství.   Tato témata jsou postupně rozpracovávána do krátkých videosnímků (tzv. „Minutěnek“), navazují na sebe a je tedy vhodné se s nimi i v tomto pořadí seznamovat. Zatím byly zpracovány tyto pravdy víry:Základní pravdy víry - úvod
Boží Láska – Bůh miluje osobněBoží Láska – Bůh miluje bezpodmínečněBoží Láska – Bůh tě miluje takového jaký jsi, protože je LáskaBoží Láska – Bůh tě miluje i s tvými hříchyBoží Láska – Bůh chce pro tebe to nejlepší, protože jsi jeho dítětemBoží Láska – Bůh v lásce k tobě převzal iniciativu
Hřích – problémHřích – formulace problémuHřích – jsme hříšníky od početí IHřích – jsme hříšníky od početí IIHřích – špatná zprávaHřích – satan a jeho dílaHřích – strategie satanaHřích – Ježíš zná tvůj problém
Spása- dobrá zpráva
Spása – další se připravujíJak již ale v úvodu zaznělo, znalost těchto pravd je pouhým předpokladem pro otevření se vztahu s Bohem. Letitá zkušenost říká, že největší vzdálenost ve vesmíru je vzdálenost mezi naší myslí a naším srdcem. A nejlepším prostředkem pro její překonání je osobní setkání ve společenství, které ve spolupráci s Boží milostí touží si nechat tyto pravdy „přepsat“ z mysli i do svého srdce.    Existují kurzy či duchovní obnovy, jejichž cílem je právě proměna srdce osobní zkušeností s Boží Láskou. Z nejznámějších možno jmenovat Kurz Filip, Kurzy Alfa, Školu křesťanského života a evangelizace, Farní evangelizační buňky.    Pokud hledáte osobní vztah s Bohem, a jste ochotni pro to i něco udělat, nelze než se rozhodnout pro kterákoliv z těchto setkání.     V případě jakéhokoliv dotazu se můžete ozvat na email: minutenky@gmail.com

Kategorie:

Zobrazeno 1799x

Celkové hodnocení: Zatím žádné

(5 = Nejvíce oslovující)